Vitajte

Portál sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov a slúži na vzájomnú komunikáciu medzi nimi a zástupcami správy. Umožňuje vlastníkom získať aktuálne informácie o stave svojich pohľadávok a hospodárení s fondom opráv. Údaje sú sprístupnené z informačného systému BytEx používaného správcami domov.

Pre vytvorenie účtu je potrebné sa zaregistrovať. Správca domu musí podporovať uvedené funkcie a zodpovedá za správnosť údajov.

Prihlásenie